Kurbski Andriej M.
 
Encyklopedia PWN
Kurbski Andriej M., książę, ur. 1528, zm. 1583,
wódz ros., przywódca bojarów;
początkowo doradca (Rada Wybrana) Iwana IV Groźnego, od lat 60. XVI w. jego przeciwnik; 1545–52 uczestniczył w wyprawach kazańskich; 1559 nacz. wódz wojsk moskiewskich w Inflantach (inflancka wojna 1558–83), po wielu zwycięstwach pobity 1562 przez wojska pol. pod Newlem; ratując życie, 1564 zbiegł na Litwę; w tym samym roku wystosował do cara pierwszy list (posłanije) z oskarżeniem o stosowanie represji wobec arystokracji; od Zygmunta II Augusta otrzymał dobra oraz starostwo kowelskie i krewskie, należał do rady król.; w latach 70. napisał pamflet Istorija o wielikom kniazie Moskowskom i wysłał do Iwana IV Groźnego 3 dalsze listy (na 2 otrzymał odpowiedź) obwiniające go o okrucieństwo wobec bojarów; jego twórczość ma dużą wartość hist. i literacką.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia