Gujana. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Gujana. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1980 Gujana jest republiką, z prezydentem, desygnowanym przez partię zwycięską w wyborach parlamentarnych i wybieranym na czas trwania kadencji parlamentu, jako głową państwa i szefem rządu. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (65-osobowe Zgromadzenie Narodowego) o 5-letniej kadencji, pochodzącego w większości (4/5) z wyborów powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje powołany przez prezydenta i odpowiedzialny przed parlamentem rząd z premierem (zarazem I wiceprezydentem) na czele.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia