Gujana. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Gujana. Gospodarka.
Gospodarka jest oparta na rolnictwie i górnictwie; 1970–80 wysoki stopień kontroli państwowej w gospodarce (w 80%) spowodował zmniejszenie wydobycia boksytów i nieefektywne wykorzystanie inwestycji w szybko mechanizowanym rolnictwie, co przy spadku cen surowców na rynkach światowych doprowadziło do kryzysu; dopiero reprywatyzacja gospodarki od 1985 przyczyniła się do wzrostu produkcji i eksportu; Gujana korzysta z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu przezwyciężenia zadłużenia zagranicznego; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej wynosi 5,3 tys. dolarów USA na 1 mieszkańca (2007); Gujana jest członkiem Karaibskiego Wspólnego Rynku.
Przemysł. Wydobywa się gł. boksyty (zwłaszcza w środkowej części kraju), poza tym rudy manganu, diamenty (413 tys. karatów, 2004), złoto; cukrownie, łuszczarnie ryżu, olejarnie, tartaki, zakłady produkcji tlenku glinu i aluminium; gł. ośr. przem. — Georgetown.
Rolnictwo. Uprawy koncentrują się w pasie wybrzeża, są to: trzcina cukrowa, ryż, palma kokosowa, banany, drzewa cytrusowe, kawowiec, kakaowiec, tytoń; hodowla (gł. w południowej części kraju) bydła, trzody chlewnej, owiec; rybołówstwo; eksploatacja lasów (pozyskanie drewna, balaty).
Transport i łączność. Sieć komunik. słabo rozwinięta (ok. 8 tys. dróg kołowych, z czego 7% utwardzonych); duże znaczenie ma transport wodny; gł. porty handl.: Georgetown, New Amsterdam; międzynar. lotnisko — na południe od Georgetown.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 577 mln dol. USA (2005), importu — 682 mln dol. USA; wywóz boksytów, cukru, tlenku glinu, aluminium, rumu, krewetek, ryżu, tytoniu, diamentów, złota; import maszyn i urządzeń, paliw, żywności; handel z USA, Kanadą, Trynidadem i Tobago, Wielką Brytanią.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia