Europejska Komisja Praw Człowieka
 
Encyklopedia PWN
Komisja zajmowała się badaniem dopuszczalności skarg, ustaleniami faktycznymi i prawnymi, negocjacjami ugodowymi i wydawaniem opinii na temat naruszeń Konwencji, skierowanymi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez osoby fiz. (grupę osób, organizacje pozarządowe) oraz państwa należące do Rady Europy; zmianę w funkcjonowaniu organów Rady Europy (Komisji i Trybunału) wprowadził protokół XI z 1994, zgodnie z którym od 1 XI 1998 zamiast dwóch organów został powołany jeden — stały Europejski Trybunał Praw Człowieka; przejął on sprawy, rozpatrywane przez Komisję.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia