Dołężanie
 
Encyklopedia PWN
Dołężanie, Doleńcy,
wczesnośredniow. plemię zachodniosłow., jedno z 4 plemion Związku Wieleckiego;
zajmowali ziemie na prawym brzegu rz. Piany (Peene); podczas wojny domowej 1057–60 zostali pokonani przez Czrezpienian; po 1127 ziemie ich weszły w skład Pomorza Zachodniego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia