Czrezpienianie
 
Encyklopedia PWN
Czrezpienianie,
wczesnośredniow. plemię zachodniosłow., jedno z 4 plemion Związku Wieleckiego;
zajmowali ziemie na lewym brzegu rz. Piany (Peene); podczas wojny domowej 1057–60 walczyli z Doleńcami i Redarami; w 2. poł. XI w. zachodnie ziemie Czrezpienian dostały się pod władzę Obodrzyców, a wschodnie weszły w skład Pomorza Zachodniego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia