Redarowie
 
Encyklopedia PWN
Redarowie, Redarzy, Ratarowie,
wczesnośredniow. plemię zachodniosłow., jedno z 4 gł. plemion Związku Wieleckiego;
znani z X i XI w., zamieszkiwali tereny na południe od Piany (Peene), ale ścisła lokalizacja ich siedzib jest sporna; ośr. kultowy w Radogoszczy; należała do nich hegemonia w Związku, 1057 pobici w wojnie domowej; w XII w. ich ziemie przeszły pod władzę książąt zachodniopomorskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia