Wieleci
 
Encyklopedia PWN
Wieleci, Lutycy, Lucice,
grupa plemion zachodniosłow.;
zajmowali ziemie nad rz. Hawelą i Pianą po wybrzeże Morza Bałtyckiego; 4 gł. plemiona Lutyców — Redarowie, Doleńcy, Czrezpienianie i Chyżanie — utworzyły związek, znany już w IX w.; władzę najwyższą w związku sprawował formalnie wiec, faktycznie zaś oligarchia możnych, wśród których dużą rolę odgrywali kapłani Swarożyca; od X w. Lutycy opierali się ekspansji Sasów, 1056 zadali im klęskę pod Pryzławą (Przęcławą) nad Łabą; wojna wewn. między Redarami, Chyżanami i Doleńcami a Czrezpienianami (1057–60) położyła kres polit. znaczeniu Lutyców; ostatnia wzmianka o nich pochodzi z 1074; na przeł. XI i XII w. ziemie Lutyców znalazły się częściowo pod władzą Obodrzyców, częściowo weszły w skład tworzącego się księstwa zachodniopomorskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia