Dania. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Dania. Polityka społeczna.
Dania jako jeden z pierwszych krajów na świecie wprowadziła państw. politykę społ., którą zostali objęci wszyscy obywatele. System pomocy społ. jest administrowany przez organa samorządowe i finansowany przez państwo z podatków i składek płaconych przez pracujących i pracodawców; funkcjonuje system dobrowolnych ubezpieczeń od bezrobocia i ubezpieczeń od wypadków przy pracy. Systemem zasiłków są objęci ludzie starzy (powyżej 67. roku życia), inwalidzi, wdowy (powyżej 55. roku życia); ponadto są wypłacane zasiłki macierzyńskie, na wypadek choroby i śmierci oraz zasiłki rodzinne na dzieci do 16. roku życia, wypłacane niezależnie od poziomu dochodów rodziny. Nakłady na zabezpieczenie społ. 2000 wynosiły 24,5% wydatków budżetowych. Opieką zdrowotną są objęci wszyscy obywatele; leczenie szpitalne i opieka pielęgniarska w domu chorego są bezpłatne; ponadto dzieci i młodzież są objęte obowiązkowymi, bezpłatnymi badaniami okresowymi. W 1998 na opiekę zdrowotną przeznaczono 8,3% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci w wieku 7–16 lat; państwo subsydiuje naukę w szkołach municypalnych i wiejskich w klasach 0–10, dofinansowuje również szkoły prywatne; nauczanie na poziomie podstawowym oraz niższym średnim trwa 10 lat, potem można kontynuować naukę na wyższym poziomie szkoły średniej, gdzie trwa ona 3 lub 2 lata, w zależności od profilu szkoły; ukończenie wyższej szkoły średniej uprawnia do wstąpienia na studia. Nakłady na oświatę wyniosły 7,6% wydatków budżetowych (1998).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia