Dania. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Dania. Ludność.
Danię zamieszkują gł. Duńczycy stanowiący 95% ogółu ludności (2005), poza tym Turcy, Norwegowie, obywatele Wielkiej Brytanii i byłej Jugosławii, Irańczycy, Niemcy, Szwedzi, także Polacy, m.in. na wyspach Falster, Lolland i Langeland. Dominującą religią jest protestantyzm (luteranizm), który wyznaje 95% ludności Danii, inne większe grupy stanowią katolicy (1%) i wyznawcy judaizmu (0,1%). Od poł. lat 70. Danię cechuje bardzo niski, oscylujący wokół 0 wzrost liczby ludności (1970 — 4929 tys. mieszk., 1980 — 5123 tys., 1985 — 5114 tys., 1990 — 5140 tys.) oraz mały, w 2. poł. lat 80. nawet ujemny, przyrost naturalny (0,7‰, 2006). W ogólnej liczbie ludności Danii jest znaczny udział mieszkańców w wieku ponad 65 lat — 15,2% i stosunkowo nieduży dzieci (poniżej 15 lat) — 18,7%, na 100 mężczyzn przypadają 103 kobiety; przeciętna długość życia — 75 lat dla mężczyzn i 80 lat dla kobiet. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 125 mieszk. na km2; największe skupiska ludności są na Zelandii (aglomeracja Kopenhagi), Fionii oraz we wschodniej Jutlandii, zachodnia część Płw. Jutlandzkiego jest rzadko zaludniona; spośród zamieszkanych wysp najsłabiej zasiedlona jest Lolland. W miastach mieszka 85% ludności; największymi są: Kopenhaga, której zespół miejski skupia ponad 26% ogółu ludności Danii, oraz liczące ponad 100 tys. mieszk.: Århus, Odense i Ålborg. Przemysł i budownictwo zatrudniają 21% ludności zawodowo czynnej, usługi i handel 76%, rolnictwo i leśnictwo 3%; od lat 80. utrzymuje się w Danii stosunkowo wysoki wskaźnik bezrobocia, sięgający w niektórych latach prawie 10%, a 1991 i 1992 przekraczający 10%, 2005 — 5,7%.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Zelandia, zamek Frederiksborg, 1602–20, koło miasta Hillerod (Dania, północna Zelandia)fot. Gea/D. Raczko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia