Cypr. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Cypr. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1960 Cypr jest republiką wchodzącą w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Głową państwa jest prezydent wybierany na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych. Formalnie stanowisko prezydenta zajmuje przedstawiciel ludności greckiej, wiceprezydenta — ludności tureckiej. Prezydent i wiceprezydent powołują rząd, który jest przed nimi odpowiedzialny; organem ustawodawczym jest Izba Reprezentantów o 5-letniej kadencji, złożona w 70% z przedstawicieli ludności gr., w 30% — tureckiej. Władza wykonawcza należy do prezydenta, wiceprezydenta oraz rządu. Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy.
Od 1983 istnieje, uznawana tylko przez Turcję, Republika Turecka Cypru Północnego (RTCP), z 40-osobowym Zgromadzeniem Ustawodawczym, prezydentem i rządem. Oddzielne administracje wspólnot narodowych nie uznają się wzajemnie. Administracja Greków cypryjskich występuje jako rząd całej wyspy, co jest uznawane przez prawie wszystkie kraje świata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia