Atlantycki, Ocean. Warunki naturalne. Świat roślinny
 
Encyklopedia PWN
Atlantycki, Ocean. Warunki naturalne. Świat roślinny.
Flora Oceanu Atlantyckiego jest stosunkowo mało urozmaicona; w strefie przybrzeżnej północnego Atlantyku bardzo charakterystyczne są brunatnice (głównie morszczyny i listownice); w pobliżu ujść rzecznych występują podwodne „łąki” tasiemnic; w strefie gorącej przeważają zielenice (np. pełzatka, walonia) i zwapniałe plechy krasnorostu skalinka (litotamnion), a z brunatnic — gronorosty; w południowej części Oceanu Atlantyckiego charakterystycznymi brunatnicami są wielkomorszczyn i lesonia; plankton roślinny tworzą okrzemki (głównie na północy), bruzdnice, kokolitofory (głównie na południu) i kilka gatunków sinic; w strefach zimnych i ciepłych masowy rozwój fitoplanktonu występuje raz w roku, w strefach umiarkowanych — 2 razy, w gorących — plankton rozwija się przez cały rok.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia