Atlantycki, Ocean. Warunki naturalne. Budowa geologiczna
 
Encyklopedia PWN
Atlantycki, Ocean. Warunki naturalne. Budowa geologiczna.
Ocean Atlantycki powstał wskutek rozerwania prakontynentu Pangei i przemieszczania się płyt litosferycznych od ryftu pod wpływem rozrastania się (spredingu) dna oceanicznego, tworzonego przez wydobywającą się ze szczeliny ryftowej lawę bazaltową; oddzielanie się Ameryki Południowej od Afryki rozpoczęło się w jurze, Ameryki Północnej od Europy zaś — na przełomie jury i kredy; proces ten trwa do dziś.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia