Armenia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Armenia. Ludność.
Ormianie stanowią 98% ogółu ludności, ponadto Rosjanie (1%), Kurdowie (1%) oraz Ukraińcy, Grecy, Asyryjczycy; większość wierzących należy do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego; gęstość zaludnienia 101 osób na km2 (2005); ok. 1/2 ludności skupia się w Kotlinie Ararackiej (ok. 300 osób na km2). W grudniu 1988 podczas silnego trzęsienia ziemi w północnej części Armenii zginęło 26–40 tys. osób (międzynar. pomoc humanitarna), zniszczeniu uległy m. Leninakan (ob. Kumajri) i Kirowakan (ob. Wanadzor). Większość Azerbejdżan opuściła Armenię w wyniku konfliktów etnicznych; 1991–96 wyjechało z Armenii w poszukiwaniu pracy ok. 600 tys. Ormian. Od kilkunastu lat wyraźny spadek przyrostu naturalnego (16–18‰ w latach 80. XX w., 3,6‰ w 2005).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia