Armenia. Muzyka
 
Encyklopedia PWN
Armenia. Muzyka.
Najdawniejsze wpływy w muzyce Armenii to wpływy perskie (epos bohaterski kultywowany do dziś przez bardów lud.), gr. (muzyka dram.) i bałkańskie; w IV w., po przyjęciu religii chrześc., nawarstwiały się wpływy muzyki Bliskiego Wschodu i bizant. (IV–VII w. tzw. złoty okres muzyki rel.), widoczne w hymnodii, rozwijającej się zwłaszcza IX–XI w. W XII w. powstała księga Szarakan — zbiór 1160 hymnów, działał także twórca pieśni Grzegorz z Nareku (Narekaci); z XIV w. pochodzą najstarsze zachowane rękopisy ze znakami notacji muz. (tzw. chazy), znane już w VI w. Od poł. XIX w. następował rozkwit muzyki artyst. kośc. i świeckiej, łączącej zdobycze eur. kultury muz. z tradycją rodzimą (działalność Komitasa, A. Spendiarowa i in.). W XX w. w muzyce Armenii wybiła się twórczość A. Chaczaturiana; inni kompozytorzy: A. Tigranian, G. Jeghiazarian, A. Harutiunian, A. Babadżanian, E. Mirzojan, A. Terterian, E. Howannisjan, T. Mansurian; od 1924 działa w Erywaniu konserwatorium, od 1933 — opera.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia