Armenia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Armenia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1995 głową państwa jest prezydent republiki, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Zgromadzenia Narodowego) o 4-letniej kadencji. 131 deputowanych jest wybieranych w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd na czele z premierem, powoływanym przez prezydenta; ministrów z rekomendacji premiera mianuje prezydent. Władza sądownicza należy niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia