Ormiański Kościół Apostolski
 
Encyklopedia PWN
Ormiański Kościół Apostolski,
narodowy Kościół Armenii, należący do Kościołów wschodnich;
założony na początku IV w. z inicjatywy Grzegorza Oświeciciela (pierwszego katolikosa Armenii), który skłonił króla Tyrydatesa III do przyjęcia chrześcijaństwa i uznania go za religię państwową; 451 Ormiański Kościół Apostolski nie zaakceptował decyzji soboru chalcedońskiego i stał się niezależnym od Konstantynopola Kościołem narodowym; na czele Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego stoi katolikos (patriarcha) mający siedzibę w Eczmiadzynie w mieście Wagharszapat; niewielka część Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego pozostaje w unii z Rzymem od XIV w. (tzw. unici ormiańscy) i podlega patriarsze Cylicji i Armenii mającemu siedzibę w Stambule; Ormianie polscy zawarli unię z Rzymem w XVII w.; do 1939 mieli swoje arcybiskupstwo we Lwowie. Liczba wyznawców 1,6–3 mln.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wagarszapat (Eczmiedzyn), katedra (Armenia)fot. E. Dziuk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Matka Boska z Dzieciątkiem, XVIII w. — Muzeum Skarbiec Katolikosa Ormian, Eczmiadzyn fot. E. Dziuk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia