Albania. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Albania. Gospodarka.
Do końca lat 80. Albania była najsłabiej rozwiniętym krajem w Europie z centralnym systemem planowania i bez własności prywatnej. Reformy gospodarcze rozpoczęto 1992, w warunkach kryzysu, zgodnie z programem MFW. Dużą rolę odgrywa pomoc zagraniczna i przekazy od osób pracujących za granicą. Problemem jest dług publiczny wynoszący ponad 70% PKB. Dochód narodowy na 1 mieszkańca 10,6 tys. dol. (2013).
Przemysł. W Albanii występują różnorodne surowce miner.; największe znaczenie mają rudy chromu (w latach 80. Albania zajmowała 2. lub 3. miejsce w świat. eksporcie), miedzi i żelazoniklu oraz ropy naft. i gazu ziemnego, węgiel, asfalt naturalny (najstarsze eksploatowane w Europie złoże), boksyty. Ponad 85% energii elektrycznej dostarczają elektrownie wodne (największe na Drinie); 1970 zakończono pełną elektryfikację kraju, Albania stała się eksporterem nadwyżek energii elektrycznej do krajów sąsiednich; gł. gałęzie przemysłu przetwórczego: rafineryjny (Kuçova), chem., hutnictwo żelaza (Elbasan), chromu, miedzi i niklu, materiałów budowlanych; tradycyjne gałęzie: spoż. (przetwórstwo owocowo-warzywne, winiarski, tytoniowy) i lekki (zwłaszcza włók.); rzemiosło (m.in. wyroby z drewna, metalu, dywany).
Rolnictwo. Ziemie uprawne zajmują ok. 25% pow. kraju (gł. w zachodniej części oraz w kotlinach i dolinach śródgórskich); areał upraw został zwiększony dzięki osuszeniu bagien na niz. Myzeqeja i w kotlinie Korczy, budowie systemów nawadniających, przez tarasowanie stoków górskich; ok. 60% gruntów nawadnia się sztucznie; uprawy: zboża (kukurydza, pszenica), rośliny przem. (buraki cukrowe, słonecznik, bawełna, tytoń), warzywa (pomidory, papryka); rozwinięta uprawa oliwek, drzew owocowych, winorośli; w rejonach górskich hoduje się owce, na nizinach i w kotlinach — bydło; na wodach przybrzeżnych M. Adriatyckiego i na dużych jeziorach połowy ryb (ok. 3 tys. t rocznie); pozyskiwanie drewna.
Transport i łączność. Długość dróg kołowych ok. 18 tys. km, linii kol. — 677 km; 1984 zakończono budowę linii Szkodra–Han i Hotit (dł. 35,5 km), dzięki której Albania uzyskała połączenie z eur. systemem kolei (przez Podgoricę); gł. porty mor.: Durrës, Wlora, Saranda, Shëngjin; od 1983 czynna linia promowa Durrës–Triest (Włochy); port lotn. Rinas obsługuje połączenia międzynar.; żegluga kabotażowa.
Handel zagraniczny. 2014 wartość eksportu wynosiła 1,1 mld dol. USA, importu — 3,6 mld dol. USA; gł. artykuły eksportu: tekstylia, obuwie, nakrycia głowy, parasole, wyroby rzemiosła artyst.; importuje się: pojazdy, maszyny i części zamienne, metale, surowce dla przemysłu chem. i włók., zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, odzież; gł. partnerzy handl.: Włochy, Grecja, Chiny, Turcja, Niemcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia