Albania. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Albania. Warunki naturalne.
Albania jest krajem górzystym; obszary poniżej 200 m zajmują 23,4% pow.; na wys. od 200 do 1000 m leży 48,1% pow., powyżej 1000 m — 28,5%; najwyższy szczyt Golemi Korab (2764 m, na granicy z Macedonią Północną); wzdłuż wybrzeża ciągnie się nizina aluwialna (szer. do 50 km), z niewysokimi wzgórzami; góry przecięte przez liczne doliny o przebiegu równoleżnikowym; w rzeźbie występuje wielka rozmaitość form, duże deniwelacje, asymetria stoków górskich (zachodnie bardziej strome), silne rozczłonkowanie; w północnej i południowej części (zbud. gł. z wapieni) rozpowszechnione zjawiska krasowe (m.in. źródła wywierzyskowe); odrębną jednostkę fiz.-geogr. stanowi śródgórska kotlina Korczy (dno na wys. 800 m); wybrzeże adriatyckie przeważnie niskie i wyrównane z piaszczystymi plażami, jońskie — wysokie, skaliste (Riwiera Albańska); Albania leży w strefie aktywnej sejsmicznie, ostatnie silne trzęsienie ziemi 1979 (w okręgach Szkodry i Lezhy). Klimat podzwrotnikowy mor. (typu śródziemnomor.), na krańcach wschodnich (poza barierą gór) — kontynent.; średnia temp. w styczniu w górach poniżej 0°C (możliwe spadki poniżej –20°C), na wybrzeżu 5–9°C; w lipcu w najwyższych partiach gór ok. 15°C, na wybrzeżu 23–25°C (maksima powyżej 40°C); roczne opady na nizinie nadmor. 900–1300 mm, na zachodnich i południowo-zachodnich stokach gór 2000 mm i więcej, we wschodniej części 700–900 mm (w osłoniętych kotlinach poniżej 700 mm); maksimum opadów od października do stycznia; lata z reguły suche, w południowej części występują długotrwałe susze; w górach w zimie obfite opady śniegu. Bogate zasoby wód podziemnych; sieć rzeczna gęsta; rzeki wypływają z wysokich gór, mają bardzo zmienne stany wód, są wyzyskiwane do nawadniania i celów energ.; największe jez. (pograniczne): Szkoderskie, Ochrydzkie i Prespa. Roślinność silnie przekształcona przez człowieka; na wybrzeżach i nizinach nadmor. wiecznie zielone zarośla typu makii; w górach do wys. 1000 m lasy dębowe z grabem, powyżej lasy bukowo-sosnowe i murawy alp.; w południowej części występują lasy iglaste, powyżej 1900 m — kolczaste suchorośla. Parki nar. i rezerwaty zajmują ok. 34 tys. ha.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia