Albania. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Albania. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1998 Albania jest republiką, na której czele stoi prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję przez parlament. Władzę ustawodawczą pełni 1-izbowy parlament (Kuvend) o 4-letniej kadencji. W jego skład wchodzi 140 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych (100 w głosowaniu bezpośrednim, 40 z list partyjnych proporcjonalnie do uzyskanych głosów). Władza wykonawcza należy do rządu z premierem na czele, mianowanym przez prezydenta, a sądownicza do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia