Albania. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Albania. Ludność.
Albańczycy stanowią 92% ogółu ludności (2000), pozostali to gł. Grecy i Macedończycy. W 1980–89 roczne tempo wzrostu ludności wynosiło 2,1%; współczynnik urodzeń — 15,1‰ (2006), zgonów — 5,2‰; przyrost naturalny 9,9‰; nastąpiło wydłużenie przeciętnego trwania życia (75 lat dla mężczyzn i 80 lat dla kobiet); w wieku poniżej 29 lat jest 53% ludności. Najgęściej zaludniona zachodnia część kraju (do 250 osób na km2), kotlina Korczy i doliny rzek; na wys. powyżej 1000 m mieszka 4% ludności; gł. miasta poza stolicą: Durrës, Szkodra, Elbasan, Wlora, Korcza, Berat, Gjirokastra; odsetek ludności miejskiej wynosi 43% (2001). W 1942 muzułmanie (gł. sunnici i bektaszyci) stanowili 70% wierzących, prawosławni — 20%, katolicy — 10%; 1967– 90 Albania była krajem ateistycznym; 1990 otwarto wszystkie świątynie (zamknięte 1967); 1991 przywrócenie stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską; nowa konstytucja gwarantuje równość wszystkich wyznań; w 2004 muzułmanie stanowili 84%, katolicy 6%, prawosławni 9%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia