zwyczajne

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie określające sposób zachowania się wielkości zmiennej, polegający na skupianiu się jej wokół pewnej wartości;
zięby, Fringillinae,
podrodzina ptaków z rodziny łuszczaków, obejmująca tylko 3 gatunki należące do 1 rodzaju — Fringilla;
zimorodki, Alcedininae,
podrodzina ptaków z rodziny zimorodkowatych;
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Verband der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesselschaften in Polen,
organizacja naczelna stowarzyszeń mniejszości niem. w Polsce;
Zygmuntowicz Andrzej, ur. 1951,
fotograf;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia