zwyczajne

Encyklopedia PWN

mat. początkowo — układy równań różniczkowych opisujących ruch zgodnie z dynamiką newtonowską.
owoce dzikiej gruszy (małe, kuliste, cierpkie i twarde) lub grusz uprawnych, a także nieszpułki zwyczajnej, pozostawione długo na drzewie lub opadłe z drzewa, ulegające starzeniu i fermentacji (tzw. ulęgnięciu).
Ural, Urạł,
góry w Rosji, między Zat. Bajdaracką (M. Karskie) na północy a środkowym biegiem rz. Ural na południu;
uspokajające leki, leki sedatywne,
grupa leków, których cechą wspólną jest hamowanie stanu czuwania i procesów aktywacji, zmniejszanie nadmiernego napięcia i niepokoju, a także (w dawkach większych) wywoływanie senności;
uszatka, uszatka zwyczajna, sowa uszata, Asio otus,
sowa z rodziny puszczykowatych;
Węgierska Akademia Nauk, węg. Magyar Tudományos Akadémia,
gł. węgierska instytucja nauk., o charakterze korporacyjnym, zał. 1825, z siedzibą w Budapeszcie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia