zwyczajne

Encyklopedia PWN

północna część Pobrzeża Szczecińskiego, między cieśn. Dziwna a ujściem Parsęty;
bot. ludowa nazwa → czeremchy (zwyczajnej).
trzmielojad, trzmielojad zwyczajny, pszczołojad, Pernis apivorus,
ptak z rodziny jastrzębiowatych;
Twardowski Kazimierz Jerzy Adolf, ur. 20 X 1866, Wiedeń, zm. 11 II 1938, Lwów,
filozof, twórca szkoły lwowsko-warszawskiej.
uchatkowate, uszatki, Otariidae,
rodzina płetwonogich zaliczana do rzędu ssaków drapieżnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia