zwyczajne

Encyklopedia PWN

ekol., bot. zbiorowiska roślinne występujące na wydmach, składające się z psammofitów;
Zachodniosyberyjska, Nizina, Zạpadno-Sibịrskaja rawnịna,
aluwialna nizina w azjat. części Rosji, między Uralem na zachodzie a Wyż. Środkowosyberyjską na wschodzie oraz między wybrzeżem M. Karskiego na północy a Wyż. Turgajską, Pogórzem Kazachskim i Ałtajem na południu;
fiz. rozdwojenie promieniowania świetlnego przechodzącego przez ośrodek optycznie anizotropowy (anizotropia optyczna);
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
zaskrońce, Natricinae,
podrodzina węży z rodziny połozowatych;
mat. pojęcie określające sposób zachowania się wielkości zmiennej, polegający na skupianiu się jej wokół pewnej wartości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia