zwyczajny

Encyklopedia PWN

migdałowiec zwyczajny, właśc. śliwa migdał, migdał, Amygdalus communis (Prunus amygdalus),
gatunek rośliny drzewiastej z rodziny różowatych, pochodzący z Azji,
pasternak zwyczajny, Pastinaca sativa,
gatunek dwuletniej rośliny warzywnej, przyprawowej i pastewnej z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
polnik zwyczajny, nornik zwyczajny, Microtus arvalis,
gryzoń z rodziny nornikowatych;
fiz. dwa promienie świetlne powstające w wyniku rozdzielenia światła na powierzchni jednoosiowego kryształu opt. anizotropowego (dwójłomność);
seler zwyczajny, właśc. selery zwyczajne, Apium graveolens,
gatunek dwuletniej rośliny warzywnej i przyprawowej z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
bażant zwyczajny, Phasianus colchicus,
ptak z rzędu kuraków;
buk zwyczajny, Fagus sylvatica,
drzewo z rodzaju buk wysokość do 40 m o szarej korze;
burak zwyczajny, Beta vulgaris subsp. vulgaris,
dwuletnia roślina, podgat. z rodzaju burak, uprawiana w umiarkowanych szerokościach geogr.;
delfin zwyczajny, delfin pospolity, Delphinus delphis,
ssak mor. z rodziny delfinowatych;
grab zwyczajny, Carpinus betulus,
drzewo lub wysoki krzew z rodzaju grab, o szarej, gładkiej korze;
języcznik zwyczajny, zw. skolopendrium, Phyllitis scolopendrium,
gatunek z rodziny paprotkowatych (paprocie);
karczoch zwyczajny, Cynara scolymus,
roślina warzywna z rodziny astrowatych (złożonych)
kotik zwyczajny, niedźwiedź morski, uchatka niedźwiedziowata, Callorhinus ursinus,
gatunek ssaka mor. z rodziny uchatkowatych; występuje wzdłuż brzegów Azji i Ameryki Północnej od M. Japońskiego po Kalifornię;
krawczyk zwyczajny, Orthotomus sutorius,
ptak z rodziny pokrzewkowatych;
padalec zwyczajny, Anguis fragilis,
jaszczurka z rodziny padalców (Anguidae);
do 1990 najwyższy tytuł nauk. samodzielnego pracownika nauk. w szkole wyższej; ob. stanowisko nauk., na które powołuje właściwy min. osobę z tytułem nauk. profesora.
skunks zwyczajny, Mephitis mephitis,
ssak drapieżny, największy gat. z podrodziny skunksów, największy gat. z rodziny łasicowatych; występuje w różnych środowiskach, od pustyni po las (często na polach uprawnych), w Ameryce Północnej od południowej Kanady po północny Meksyk;
tatarak zwyczajny, Acorus calamus,
gat. byliny z rodziny obrazkowatych;
zaskroniec zwyczajny, Natrix natrix,
niejadowity wąż z podrodziny zaskrońców;

Słownik języka polskiego PWN

zwyczajny
1. «taki jak zawsze w danych okolicznościach»
2. «o człowieku: jeden z wielu, niewyróżniający się»
3. «o rzeczach: prosty, niewyszukany»
4. «wyraz, którego używa się, aby podkreślić oczywistość lub typowość tego, co określa następujący składnik wypowiedzi»
5. «drugi człon nazw gatunków roślin lub zwierząt, oznaczający ich pospolitość»

• zwyczajnie • zwyczajność
członek czynny, rzeczywisty, nadzwyczajny, zwyczajny; członek korespondent, członek tytularny «w towarzystwach naukowych: tytuły pracowników naukowych»
profesor zwyczajny «najwyższe stanowisko samodzielnego pracownika naukowego na wyższej uczelni lub w instytucie»
bagno zwyczajne «krzew o skórzastych liściach wydzielających silną woń, używanych jako środek przeciwmolowy»
sesja zwyczajna «sesja, np. sejmowa, zwoływana w zwykłym trybie i odbywająca się w przewidzianych z góry terminach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia