Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
 
Encyklopedia PWN
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Verband der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesselschaften in Polen,
organizacja naczelna stowarzyszeń mniejszości niem. w Polsce;
zał. 1990 jako Centralna Rada Towarzystw Niem. w Rzeczypospolitej Polskiej, 1991 przyjęła swój statut; ma siedzibę w Opolu, działa na obszarze RP, skupia wojewódzkie towarzystwa społ.-kult. ludności niem. w Polsce jako czł. zwyczajnych (obecnie 10) oraz niem. organizacje branżowe i lokalne jako czł. stowarzyszonych (obecnie 8); reprezentuje ich w kontaktach z pol. władzami państw., samorządowymi i stowarzyszeniami, a także z władzami RFN.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia