zlokalizowane

Encyklopedia PWN

Snell George Davis, ur. 19 IX 1903, Bradford (stan Massachusetts), zm. 6 VI 1996, Bar Harbor (stan Maine),
amer. genetyk i immunolog;
spintronika
[ang.],
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której gł. zadaniem jest poznanie zjawisk fiz. wynikających z posiadania przez elektron (lub inną cząstkę) spinu i związanego z nim momentu magnet. (magnetyzm), a także projektowanie i konstruowanie przyrządów, które wykorzystywałyby te zjawiska.
stratotyp
[łac.-gr.],
geol. wzorcowy profil geologiczny, ściśle zlokalizowany, będący podstawą definicji i wydzielenia określonej jednostki stratygraficznej.
materiał będący stopem amorficznym dwu- lub wieloskładnikowym, w którym metal jest składnikiem podstawowym;
tworzywo porowate o szklistym szkielecie (pory zamknięte lub otwarte);
ciało stałe (układ) o właściwościach magnetycznych, w którym tzw. oddziaływania wymienne między zlokalizowanymi momentami magnetycznymi, czyli spinami, mają silnie niejednorodny i przypadkowy charakter;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia