zlokalizowane

Encyklopedia PWN

pytony, Pythonidae,
rodzina dusicieli;
Radogoszcz, Retra,
gł. ośr. kultowy i polit. Lutyków, dotąd nie zlokalizowany
instytucja opiekuńczo-wychowawcza zajmująca się całkowitą opieką i wychowaniem sierot oraz dzieci, których rodzice trwale lub okresowo są pozbawieni praw rodzicielskich albo nie potrafią, nie mogą czy też nie chcą stworzyć swoim dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju.
stanowisko archeol. w południowo-zachodnich części Niemiec, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w pobliżu m. Urach.
liczna grupa chorób wywoływanych przez pałeczki rodzaju Salmonella.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia