zlokalizowane

Encyklopedia PWN

woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
Wolne Państwo, ang. Free State Wymowa, do 1994 Orania, ang. Orange Free State Wymowa,
prow. w środkowej części RPA, na południowym wschodzie graniczy z Lesotho;
stacja nauk.-badawcza w środkowej części Antarktydy Wschodniej, na lądolodzie, na wys. 3488 m;
krótkotrwałe wyładowania elektryczne zachodzące w atmosferze ziemskiej oraz w atmosferach innych planet;
biol. powiększanie się wymiarów i masy ciała osobników w ciągu ich życia (ontogeneza).
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia