zlokalizowane

Encyklopedia PWN

zespół satelitarnych stacji naziemnych w Psarach-Kątach (k. Kielc), świadczący usługi łączności satelitarnej odbiorcom krajowym i zagranicznym (radiokomunikacja);
Teszub, huryckie Tessob, urartyjskie Teišeba,
hurycko-urartyjski bóg-burza, identyfikowany z hetyckim Tarhuną;
transpiracja
[łac.],
fizjol. parowanie wody z powierzchni roślin;
Troja, Ilion,
w starożytności miasto w Troadzie, na azjat. brzegu cieśn. Dardanele (obecnie północno-zachodnia Turcja);
tropizmy
[gr.],
fizjol. rodzaje wzrostowych ruchów roślin wielokomórkowych oraz reakcje niektórych zwierząt (np. stułbi, dżdżownicy, polipów jamochłonów) zachodzące w wyniku kierunkowo działającego bodźca.
wągrzyca, cysticerkoza,
med., wet. choroba pasożytnicza ludzi i zwierząt wywołana postacią larwalną tasiemca uzbrojonego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia