zlokalizowane

Encyklopedia PWN

geotropizm
[gr. gḗ ‘ziemia’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
grawitropizm,
bot., zool. reakcja organów lub całych organizmów na siłę ciążenia;
biol. najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji.
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
Adelaide
[ạ̈dəleıd] Wymowa,
Adelajda,
m. w Australii przy ujściu rz. Torrens do zat. Saint Vincent (O. Indyjski);
zwyczajowa nazwa enzymów z klasy hydrolaz katalizujących reakcje: ATP + H2O → ADP + ortofosforan (Pi) lub ATP + H2O → AMP + pirofosforan, w których wyniku uwalnia się energia wysokoenergetycznego wiązania ATP;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia