zaporami

Encyklopedia PWN

dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniami, projektowaniem, budową i użytkowaniem budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich;
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim, na Pogórzu Izerskim, u ujścia Bruśnika i Potoku Miłoszewskiego do Kwisy.
Mauvoisin
[mowuazę̣],
Barrage de Mauvoisin,
zapora (wys. 237 m) i sztuczny zbiornik na rz. Drance w południowo-zachodniej Szwajcarii (kanton Valais), w Alpach Pennińskich;
aluwia
[łac. alluvium ‘powódź’],
osady rzeczne,
osady okruchowe (żwiry, piaski, muły) transportowane i osadzane przez rzekę na dnie koryta rzecznego (osady korytowe) oraz, w okresie powodzi, również na tarasach zalewowych (osady pozakorytowe — mady);
stan w południowo-zachodniej części USA, przy granicy z Meksykiem;
Bennet
[bẹnıt] Wymowa,
Bennett Dam,
hydrowęzeł w Kanadzie, w prow. Kolumbia Brytyjska, na rz. Peace, koło m. Hudson Hope;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia