zaporami

Encyklopedia PWN

Międzynarodowa Komisja Wielkich Zapór (MKWZ), ang. International Commission on Large Dams (ICOLD), fr. Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB),
międzynarodowa organizacja działająca na rzecz koordynowania działań przy projektowaniu, budowie, utrzymaniu i bezpiecznym użytkowaniu zapór przy zbiornikach wodnych;
Międzynarodowa Komisja Wielkich Zapór (MKWZ), ang. International Commission on Large Dams (ICOLD), fr. Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB),
międzynar. organizacja działająca na rzecz koordynowania działań przy projektowaniu, budowie, utrzymaniu i bezpiecznym użytkowaniu zapór przy zbiornikach wodnych;
dział nauki i techniki zajmujący się budowlami pozwalającymi właściwie prowadzić gospodarkę wodną; m.in. są to: budowle wodne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, rurociągi hydrotechn., budowle w głębokich wykopach — np. stacje metra;
Czorsztyńskie, Jezioro, Zbiornik Wodny Czorsztyn–Niedzica,
zbiornik retencyjny na Dunajcu, w Pieninach, w woj. małopol.; utworzony 1997 przez spiętrzenie rzeki zaporą ziemną;
zapora i elektrownia na Dunaju, na granicy węg.-słowac.;
obiekt naturalny, to np. morze, jezioro, staw, lub sztuczny — obiekt gospodarki wodnej utworzony przez budowlę piętrzącą (zaporę, jaz) lub przez wykorzystanie zagłębienia terenowego (np. wyrobiska po piasku lub węglu brunatnym); do sztucznych zbiorników wodnych są zaliczane także stawy utworzone przez groble oraz inne obiekty magazynujące wodę, np. zbiorniki wodne wodociągowe i przeciwpożarowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia