z Afryki

Encyklopedia PWN

Za pierwszy f.Cz.A. przyjęto uznawać dokument Afryka nad Sekwaną zrealizowany 1955 w Paryżu przez Senegalczyka P. Vieyrę na temat murzyńskiej emigracji w Europie.
Eratostenes z Cyreny, Eratosthénēs, ur. ok. 275 p.n.e., Cyrena (Libia), zm. ok. 194 p.n.e., Aleksandria,
grecki filozof, astronom, matematyk i geograf.
Partia Narodowa Afryki Południowej, ang. National Party of South Africa, afrikaans Nasionale Party van Suid-Afrika (NP),
partia polit. w RPA, zał. 1912.
Gwiazda Afryki, ang. The Africa Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
egipska mumia kupiona 1848 przez chorwackiego antykwariusza M. Baricia (od 1867 własność Akad. Nauk i Sztuk w Zagrzebiu, stąd nazwa) owinięta bandażami, na których znajdował się tekst etruski;
Eutymenes z Massali, żył w VI w. p.n.e.,
gr. historyk i geograf;
Arnobiusz z Sicca, Arnobius, ur. 260, Sicca Veneria, zm. 326,
nauczyciel retoryki w rodzinnym mieście w Afryce;
Prokopiusz z Cezarei, Prokópios, ur. między 490 a 507, Cezarea Palestyńska, zm. po 562, Konstantynopol,
historyk bizantyjski;
kontynent położony w większości na półkuli wschodniej, po obu stronach równika;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia