wzbudzonym

Encyklopedia PWN

elektr. wytworzenie strumienia magnet. w magnetowodzie (np. maszyny elektrycznej, elektromagnesu) przez prąd elektr. płynący w uzwojeniu wzbudzającym, które obejmuje ten magnetowód, lub przez magnes trwały, który stanowi jego część.
fizjol. stan wstępnego (przygotowawczego) pobudzenia kory mózgu zwierząt i człowieka, niezbędny dla procesów uwagi, percepcji (spostrzeganie) i właściwego wykonywania czynności ruchowych;
fiz. stan układu fizycznego o energii większej od energii stanu podstawowego;
energia potrzebna do przeniesienia elektronu ze stanu podstawowego do stanu o wyższej energii (stanu wzbudzonego).
atom, którego elektrony znajdują się na wyższych poziomach energetycznych niż w stanie podstawowym;
atom
[gr. átomos ‘niepodzielny’],
fiz. najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, posiadająca jeszcze właściwości tego pierwiastka, określoną masę oraz specyficzne właściwości fizyczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia