wzbudzonym

Encyklopedia PWN

oderwanie elektronu w stanie wzbudzonym od atomu lub cząsteczki z jednoczesnym przejściem do stanu podstawowego innego elektronu wzbudzonego;
reakcja wywołana absorpcją promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletowym, widzialnym lub podczerwonym, które bezpośrednio lub pośrednio (poprzez cząsteczki fotosensybilizatorów) powoduje wzbudzenie elektronowe cząsteczek substratów;
alternator
[łac. alterno ‘wymieniam, przemieniam’],
wielobiegunowa prądnica elektryczna synchroniczna prądu 3-fazowego małej mocy, z wbudowanym układem prostowniczym;
Dirac
[dırạ̈k]
Paul Adrien Maurice Wymowa, ur. 8 VIII 1902, Bristol, zm. 20 XI 1984, Tallahassee,
brytyjski fizyk teoretyk; współtwórca mechaniki kwantowej i elektrodynamiki kwantowej.
ekscypleks
[ang.],
ekscipleks,
istniejący tylko w stanie elektronowo wzbudzonym kompleks złożony z różnych atomów lub różnych cząsteczek; → ekscymer.
wysyłanie promieniowania świetlnego przez wzbudzoną materię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia