wzbudzonym

Encyklopedia PWN

luminescencja uczulona (luminescencja sensybilizowana),
świecenie atomów, cząsteczek lub jonów wzbudzonych energią dostarczoną w sposób nie promienisty od innych atomów, cząstreczek lub jonów wzbudzonych bezpośrednio w wyniku absorpcji promieniowania.
Mead
[mi:d]
Margaret Wymowa, ur. 16 XII 1901, Filadelfia, zm. 15 XI 1978, Nowy Jork,
przedstawicielka amerykańskiej antropologii kulturowej, współtwórczyni szkoły kultury i osobowości (konfiguracjonizmu).
dział chemii zajmujący się badaniem chem. i fizykochemicznych przemian substancji, wywoływanych działaniem energii mech., np. reakcjami wybuchowymi zachodzącymi w gazach pod wpływem fali uderzeniowej czy reakcjami w cieczach wywołanymi czynnikami mech. (kawitacja).
emisja lub absorpcja kwantów promieniowania γ przez jądra atomowe tworzące sieć krystaliczną ciała stałego (czyli w stanie związanym);
parasomnie
[gr.-łac.],
med. jakościowe zaburzenia snu;
Piłsudski Józef Klemens, pseud. Ziuk, Wiktor, Mieczysław, ur. 5 XII 1867, Zułów (Litwa), zm. 12 V 1935, Warszawa,
polityk, mąż stanu, Marszałek Polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia