stan wzbudzony
 
Encyklopedia PWN
stan wzbudzony,
fiz. stan układu fizycznego o energii większej od energii stanu podstawowego;
jest stanem nietrwałym; układ powraca do stanu podstawowego bezpośrednio lub przez stany wzbudzone o niższych energiach emitując nadmiar energii (np. atom w stanie wzbudzonym emitując foton lub, w szczególnych warunkach, elektron).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia