wzbudzenie

Encyklopedia PWN

fiz. rozpad promieniotwórczy jądra, polegający na podzieleniu się jądra na 2 lub więcej porównywalnych co do wielkości części (fragmentów rozszczepienia).
ekscymer
[ang. excited dimer],
ekscimer,
układ 2 cząstek (cząsteczek lub atomów) tego samego związku chem. (lub pierwiastka), w którym jedna z cząstek znajduje się we wzbudzonym stanie elektronowym, a druga — w stanie podstawowym;
wysyłanie promieniowania świetlnego przez wzbudzoną materię;
jądro atomowe, w którym liczba protonów Z lub neutronów N jest równa jednej z liczb: 2, 8, 20, 28, 50, 82, a dla neutronów także 126 (tzw. liczby magiczne);
luminescencja
[łac. lumen ‘światło’],
jarzenie,
emisja promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletu, widzialnym i podczerwieni przez atomy lub cząsteczki podczas przejścia ze stanu wzbudzonego do stanu o niższej energii (np. podstawowego), gdy wzbudzenie jest wywołane innymi przyczynami niż podniesienie temperatury źródła promieniowania;
Majmonides, Mosze Ben Majmon, Rambam, ur. 30 III 1135, Kordoba, zm. 13 XII 1204, Kair,
żydowski teolog i filozof.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia