wzbudzenie

Encyklopedia PWN

dziedzina nauki i techniki z pogranicza akustyki i elektroniki;
analiza rentgenowska fluorescencyjna, analiza rentgenofluorescencyjna, fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska,
metoda spektralnej analizy chem. służąca do jakościowego i ilościowego oznaczania zawartości pierwiastków w próbkach stałych;
atomy gorące, atomy odrzutu,
atomy powstające w wyniku przemiany jądrowej, odznaczające się bardzo dużą energią kinetyczną, znaczną energią wzbudzenia (odpowiadającą ogrzaniu atomu do temperatury milionów K) i wysoką reaktywnością.
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
busola żyroskopowa lotnicza, busola giromagnetyczna lotnicza,
przyrząd pokładowy do wyznaczania kursu statku powietrznego;
dział chemii zajmujący się chem. skutkami działania promieniowania lub cząstek o wysokiej energii na materię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia