liczby magiczne

Encyklopedia PWN

fiz. jedna z liczb zbioru (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126), określająca iliość protonów Z lub neutronów N w jądrze magicznym.
jądro atomowe, w którym liczba protonów Z lub neutronów N jest równa jednej z liczb: 2, 8, 20, 28, 50, 82, a dla neutronów także 126 (tzw. liczby magiczne);
zespół liczb ustawionych w postaci kwadratowej tablicy, mający tę własność, że sumy liczb stojących w każdym wierszu, kolumnie lub na przekątnych są jednakowe (dla danego k.m.).
ściśle związane z religią egipską wierzenie, że przez użycie symbol. środków wyrazu, tzn. słów i gestów, człowiek może spowodować konkretnie ukierunkowane działanie bezosobowych potężnych i tajemniczych sił (mocy magicznych), którego skutki sięgną określonych ludzi (żywych lub umarłych) bądź istoty nadprzyrodzone: bóstwa i demony.
Mezopotamia, Międzyrzecze,
kraina geograficzna i historyczna na Bliskim Wschodzie, w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, głównie w Iraku, Syrii i Iranie, częściowo w granicach Turcji i Kuwejtu;
Hermes Trismegistos, Hermḗs Trismégistos,
gł. postać mityczna w tekstach zw. od jego imienia hermetycznymi;
uproszczenia, schematy teoret. służące do przybliżonego opisu struktury jądra atomowego i jego właściwości;
Kochański Adam Adamandy, ur. 5 VIII 1631, k. Dobrzynia, zm. 17 V 1700, Cieplice (Czechy),
polski matematyk, astronom, konstruktor zegarów, jezuita.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

liczby magiczne «nazwa grupy liczb całkowitych 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, przyjęta ze względu na to, że jądra atomowe zawierające właśnie tyle protonów lub neutronów wykazują specyficzne właściwości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia