wywierzyska

Encyklopedia PWN

geol. naturalny, samoczynny i skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu lub dno zbiornika wód powierzchniowych (źródło zatopione);
Alpy Julijskie, słoweń. Julijske Alpe, wł. Alpi Giulie,
część Alp Wschodnich położona w obrębie Południowych Alp Wapiennych na obszarze Słowenii i Włoch, oddzielona od Alp Kamnickich i Karawanek doliną górnej Sawy, a od Alp Karnickich doliną Felli (lewy dopływ Tagliamento);
malownicza dolina w południowje części Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, między wsiami Łączki i Jerzmanowice;
jeden z największych i najbardziej typowych obszarów krasowych na świecie, w G. Dynarskich;
najwyższa grupa górska Apenin, we Włoszech, w Apeninie Abruzyjskim;
Ida, Idi, Ịdhi, Ídē,
najwyższy masyw górski na Krecie, w Grecji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia