wybieraniem

Encyklopedia PWN

kabestan
[fr.],
żegl. urządzenie wspomagające działanie załogi żaglowca przy wybieraniu lin, zwłaszcza szotów (k. szotowy) —
komicje, łac. comitia,
w starożytnym Rzymie zgromadzenie ludu, najwyższa instytucja w państwie, wybierająca urzędników, stanowiąca prawo (głosowanie ustaw) i sądząca w sprawach najwyższych i natury politycznej;
kongres
[łac. congressus ‘zebranie’, ‘zgromadzenie’]:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia