komicje
 
Encyklopedia PWN
komicje, łac. comitia,
w starożytnym Rzymie zgromadzenie ludu, najwyższa instytucja w państwie, wybierająca urzędników, stanowiąca prawo (głosowanie ustaw) i sądząca w sprawach najwyższych i natury politycznej;
komicje centurialne (organizowane według klas majątkowych, centuria) w głosowaniu pośrednim wybierały konsulów, pretorów i cenzorów oraz decydowały o wypowiadaniu wojen; komicje trybusowe (zbierające się według jednostek terytorialnych, tribus) w głosowaniu pośrednim uchwalały wnioski ustawodawcze (lex), a także wybierały niektórych urzędników (trybunów ludowych, edylów plebejskich, kwestorów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia