wskazanie cyfrowe

Encyklopedia PWN

mikroskop opt. przystosowany do bardzo dokładnego mierzenia długości i kątów różnych przedmiotów.
fot. urządzenie pozwalające dobrać optymalne warunki naświetlania, czyli wielkość przesłony i czas ekspozycji (co jest podstawowym warunkiem uzyskania dobrego technicznie zdjęcia), mierzące ilość światła odbitego od fotografowanego obiektu lub padającego na fotografowany obiekt.
przyrząd pomiarowy służący do mierzenia ciśnienia w płynach (cieczach, gazach lub parach).
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
przyrząd do pomiaru energii elektr. w obwodzie prądu elektrycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia