wodnych

Encyklopedia PWN

stratyfikacja mas wodnych, pionowa strefowość,
hydrol. warstwowość toni wodnej pod względem jej prześwietlenia, temperatury, zawartości tlenu i związków chemicznych, związanej z procesami produkcji oraz rozkładu materii organicznej.
dział prawa adm. regulujący gospodarowanie wodą;
dział gospodarki nar., również dyscyplina nauk., → gospodarka wodna.
fizjol. zrównoważenie procesów wymiany wody i soli mineralnych między organizmem a środowiskiem;
funkcja rośliny (jedna z podstawowych) warunkująca przebieg jej wzrostu i rozwoju oraz realizację procesów życiowych przebiegających w pojedynczych komórkach i w całym organizmie.
bot. zielna roślina użytkowa, → ryż wodny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia