wodne prawo
 
Encyklopedia PWN
wodne prawo,
dział prawa adm. regulujący gospodarowanie wodą;
polskie prawo wodne reguluje m.in. sprawy: własności wód, korzystania z nich, ochrony przed powodzią, ochrony wód, wznoszenia obiektów gospodarki wodnej i określa kompetencje organów administracji wodnej; prawo wodne dotyczy wód śródlądowych oraz w pewnym zakresie części przybrzeżnych wód morskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia