weterynaryjna

Encyklopedia PWN

jedna z metod zapobiegania szerzeniu się zaraźliwych chorób zwierząt;
nauka o czynnikach wpływających na występowanie i rozprzestrzenianie się chorób w populacji zwierząt.
weterynaria
[łac.],
nauka o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zespół umiejętności praktycznych związanych z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich, leczeniem chorych zwierząt i ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi.
epizootiologia
[gr. epí ‘na’, ‘nad’, zṓon ‘zwierzę’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o przyczynach i czynnikach warunkujących występowanie, przebieg, rozprzestrzenianie oraz zanikanie chorób zakaźnych, pojawiających się masowo w populacjach zwierząt domowych i wolno żyjących.
Garbuliński Tadeusz, ur. 25 VIII 1920, Strzemieszyce, zm. 22 II 2011, Jelenia Góra,
lekarz weterynarii, farmakolog;
embriologia
[gr. émbryon ‘zarodek’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka zajmująca się rozwojem zarodkowym (embriogenezą) organizmów zwierzęcych (embriologia zwierząt) oraz człowieka w aspekcie zagadnień biologicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia