weterynaryjna

Encyklopedia PWN

Markowski Zygmunt, ur. 28 IV 1872, Lwów, zm. 13 IX 1951, Wrocław,
lekarz medycyny i weterynarii;
Adamowicz Adam Ferdynand, ur. 6 XII 1802, Wilno, zm. 30 IV 1881, tamże,
lekarz medycyny i weterynarii;
Boczkowski Piotr, ur. 29 VI 1855, Nowoszyce (Polesie), zm. 21 IX 1924, Warszawa,
lekarz weterynarii, bakteriolog, ichtiolog, społecznik;
Guelph
[guelf],
m. w Kanadzie, w południowo-wschodniej części prow. Ontario, na zachód od Toronto.
Moraczewski Wacław, ur. 27 XI 1867, Warszawa, zm. 13 IX 1950, Lwów,
lekarz patofizjolog i chemik;
mykologia
[gr. mýkēs ‘grzyb’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o grzybach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia